JAD home

Rice University - Department of Statistics

Incoming M.Stat Students

(Click on image for larger view)


Fall 2012 | Fall 2013 | Fall 2014 | Fall 2015 | Fall 2016 | Fall 2017 |

Incoming M.Stat Students 2017

Anderson, Zachary Broadnax, April Chen, Yian Gao, Siyue Gao, Wei Jin, Ran Kwon, Jin-Hyuk Lin, Yunyi Liu, Jinhong Liu, Tengjiao Liu, Yuyan Qin, Rui (Aaron) Robertson, Kiara Shah, Miten Tancock, Brian Wang, Xiao Xu, Jingda Ye, Siao Yian, Chen Yu, Shibo Zeng, Pei Zeng, Yulun Zhang, Xiang Zhang, Xingyue

Incoming M.Stat Students 2016

Bai, Yunjiao (Simon) Cao, Xun Chen, Yang Choi, Brian Cong, Shu (Aimee) Fin, Yu Gao, Fan (Emily) Leong, Man Chong (Henry) Li, Andrew Li, Bing Li, Junjie (Gingy) Li, Lusha (Lisa) Li, Ying Liang, Jiacheng (Jiabe) Liu, Zidong (Luke) Lu, Haolin (Edison) Lu, Xuyan Ma, Junyu Mao, Hui (Mao) Pan, Yue (Perri) Seta, Pratik Smith, Elliot Stansberry, Marcus Wang, Chung Chun (Jim) Xia, Junru Xie, Hangyu (Gabriel) Xu, Bing Xu, Hanyi (Iris) Yan, Siqi (Sandy) Yang, Manlin (Pauline) Yin, Dingke (Effy) Yu, Lu Zhang, Chengjiu (CJ) Zhang, Shiqi (Bob) Zhou, Jane